ผ้าป่าสามัคคีในนาม “ หน่วยทหารนาวิกโยธินภาคใต้ ”

Release Date : 07-11-2021 00:00:03
ผ้าป่าสามัคคีในนาม “ หน่วยทหารนาวิกโยธินภาคใต้ ”

เมื่อ ๑๘ พ.ย.๖๔ ฉก.นย.ทร.โดย น.อ.ฐิตินันท์ ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ผู้แทน น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในนาม “ หน่วยทหารนาวิกโยธินภาคใต้ ” ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยอันเป็นบริวารผ้าป่าสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์และต่อเติมถาวรวัตถุที่ชำรุดทรุดโทรมภายในวัด รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรักความสามัคคี เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วัดเกาะสวาด ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จว.นราธิวาส รวมยอดบริจาคเป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๒๔๔,๔๗๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ในโอกาสเดียวกันนี้ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญ เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ ประชาชน ชุมชนไทยพุทธในพื้นที่

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผ้าป่าสามัคคีในนาม “ หน่วยทหารนาวิกโยธินภาคใต้ ”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง