พิธีสมโภชพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ณ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

Release Date : 19-11-2021 00:00:00
พิธีสมโภชพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ณ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

เมื่อ ๑๘ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ ฉก.นย.ทร. โดย น.อ.พูนศักดิ์  บัวเนียม รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นผู้แทน น.อ.โยธิน  ธนะมูลผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลประจำหน่วย ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวเสริมสร้างขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตลอดจนเป็นที่เคารพสักการะแก่บุคลผู้มาเยี่ยมเยียนและติดต่อราชการ ณ อาคารประดิษฐานองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลจำลอง บริเวณหน้าที่การตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส (หลังใหม่) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีสมโภชพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ณ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง