ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมการประชุมพัฒนาสัมพันธ์ ร่วม ๓ ฝ่าย

Release Date : 18-11-2021 00:00:00
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมการประชุมพัฒนาสัมพันธ์ ร่วม ๓ ฝ่าย

เมื่อ ๑๘ พ.ย.๖๔ ฉก.นย.ทร.โดย น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมการประชุมพัฒนาสัมพันธ์ ร่วม ๓ ฝ่าย ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ กกล.ตร.จชต. อ.เมืองยะลา จว.ยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทหาร ตำรวจ พลเรือน จนถึงระดับผู้ปฏิบัติในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลด้านการพัฒนาให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และนำไปขยายผล ขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนำข้อมูลที่ถูกต้องเป็นหนึ่งเดียวประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่เกิดความเข้าใจตรงกัน สร้างการรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว โดยมี พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภ.๙/ผบ.กกล.ตร.จชต.พร้อมด้วย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. คณะผู้บังคับบัญชาจาก กอ.รมน.ภาค ๔ สน., ผบ.ฉก.หมายเลข เจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยมี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผอ.รมน.ภาค ๔/มทภ.๔ เป็นประธานการประชุม

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมการประชุมพัฒนาสัมพันธ์ ร่วม ๓ ฝ่าย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง