ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ตรวจความเรียบร้อย การปรนนิบัติบำรุง และการเก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ และอมภัณฑ์

Release Date : 17-11-2021 00:00:00
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.  ตรวจความเรียบร้อย การปรนนิบัติบำรุง และการเก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ และอมภัณฑ์

เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๔ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ตรวจความเรียบร้อย การปรนนิบัติบำรุง และการเก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ และอมภัณฑ์ต่างๆ ณ คลังอาวุธและอมภัณฑ์ ร้อย.บก.กรม ร.๓ พล.นย.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส พร้อมกับได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หมั่นตรวจเช็คปรนนิบัติบำรุงรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ และอมภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.  ตรวจความเรียบร้อย การปรนนิบัติบำรุง และการเก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ และอมภัณฑ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง