กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 16-11-2021 00:00:01
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อ ๑๖ พ.ย.๖๔ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. โดย น.อ.สรรธาร  บุตรแก้ว รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นผู้แทน น.อ.โยธิน  ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.นำกำลังพลจิตอาสา พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. และหน่วยกำลังที่ขึ้นตรงกับ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านทอน และบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียนฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่กำลังพล ทร.ในการเสียสละตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีกำลังของ ทร. คณะครูโรงเรียนบ้านทอน และบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียน รวมทั้งมวลชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมกว่า ๑๐๐ คน กิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการทำความสะอาดเพื่อต้อนรับน้อง ๆ “Back to school” ก่อนเปิดเรียนแบบ Onsite โดยได้ร่วมกันตัดหญ้า กวาดใบไม้ เก็บขยะ บริเวณรอบโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง