รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน

Release Date : 07-11-2021 00:00:00
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน

เมื่อ ๗ พ.ย.๖๔ น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นผู้แทน น.อ.โยธิน  ธนะมูลผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ เป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจให้กับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เป็นการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม สร้างความสามัคคีในพุทธบริษัท และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาณ วัดตันติการาม ต.ตันหยงลิมอ อ.ระเเงะ จว.นราธิวาสโดยมี พล.ต.ไพศาล  หนูสังข์รอง มทภ.๔เป็นประธานในพิธีฯ

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง