ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พบปะพูดคุยกับกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มเสื้อเขียว)

Release Date : 08-11-2021 00:00:00
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พบปะพูดคุยกับกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มเสื้อเขียว)

เมื่อ ๘ ก.ย.๖๔ น.อ.โยธิน  ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พบปะพูดคุยกับกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มเสื้อเขียว) เพื่อสานสัมพันธ์เเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ พร้อมกันนี้ได้มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย และหมวกค่ายจุฬาภรณ์ ให้กับกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มเสื้อเขียว) ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนค่ายจุฬาภรณ์ ณ อาคารศิลปชีพ ค่ายจุฬาภรณ์  ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

      

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พบปะพูดคุยกับกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มเสื้อเขียว)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง