ประชุม นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

Release Date : 08-11-2021 00:00:00
ประชุม นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

เมื่อ ๘ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.โยธิน  ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานการประชุม นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบ GIN ประจำเดือน พ.ย.๖๔ พร้อมกับแจ้งเรื่องสั่งการจากการประชุม ศปก.ทร., นขต.นย., นขต.พล.นย. ให้ฝ่ายอำนวยการ และ นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต. ได้รับทราบ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต.ค่ายจุฬาภรณ์  ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประชุม นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง