ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ฐานปฏิบัติการระดับกองร้อยในพื้นที่ ฉก.ทพ.นย.ทร.

Release Date : 09-11-2021 00:00:00
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ฐานปฏิบัติการระดับกองร้อยในพื้นที่ ฉก.ทพ.นย.ทร.

เมื่อวันที่ ๙ ต.ค.๖๔ น.อ.โยธิน  ธนะมูล  ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ฐานปฏิบัติการระดับกองร้อยในพื้นที่ ฉก.ทพ.นย.ทร. จำนวน ๓ กองร้อย ได้แก่  
๑.ร้อยเชิงรุกฯ น้ำตกปาโจ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส 
๒.ร้อย.ทพ.นย.๑ฯ วัดเชิงเขา ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส
และ ๓.ร้อย.ทพ.นย.๑๑ฯ บ.บือแนปีแย ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส
พร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการระวังป้องกันฐานปฏิบัติการ โดยเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ อยู่บนพื้นฐานและหลักการที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ภารกิจการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ขอให้กำลังพลทุกนายใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และต้องไม่ประมาทโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กำลังพลทุกนาย คือ ตัวแทนของ กองทัพเรือ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี น.อ.กฤษณะ  ยวงสะอาด ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลของ ฉก.ทพ.นย.ทร.ให้การต้อนรับ
 
  
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ฐานปฏิบัติการระดับกองร้อยในพื้นที่ ฉก.ทพ.นย.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง