ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม ทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 10-11-2021 00:00:00
ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม ทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อ ๙ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมนำเยาวชนและผู้นำศาสนา ในพื้นที่ปฏิบัติงานของฉก.นย.ทร.ทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบ ZOOM กับ กพร.ทร. ณ ห้องประชุม ศปก.ฉก.นย.ทร. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม ทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง