ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ฉก.ทพ.นย.ทร.

Release Date : 10-11-2021 00:00:00
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ฉก.ทพ.นย.ทร.

เมื่อ ๑๐ พ.ย.๖๔ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐ – ๑๘๐๐น.อ.โยธิน  ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ฐานปฏิบัติการระดับกองร้อยในพื้นที่ ฉก.ทพ.นย.ทร. จำนวน ๓ กองร้อย ๒ ฐานปฏิบัติการดังนี้

๑.ร้อย.ทพ.นย.๒ฯ ฐานปฏิบัติการบ้านยือลอ ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส

๒.ร้อย.ทพ.นย.๒ฯ ฐานปฏิบัติการอีโย๊ะ พื้นที่ตั้งอยู่ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส

๓.ร้อย.ทพ.นย.๓ฯ ฐานปฏิบัติการบ้านชูโว ต.บาเระใต้อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส

๔.ร้อย.ทพ.นย.๔ฯ ฐานปฏิบัติการบ้านคลอแระ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส

๕.ร้อย.ทพ.นย.๔ฯ ฐานปฏิบัติการบูเกะสูดอ พื้นที่ตั้งอยู่ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส

พร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการระวังป้องกันฐานปฏิบัติการ โดยเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ อยู่บนพื้นฐานและหลักการที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ภารกิจการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ขอให้กำลังพลทุกนายใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และต้องไม่ประมาทโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กำลังพลทุกนาย คือ ตัวแทนของ กองทัพเรือ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี น.อ.กฤษณะ  ยวงสะอาดผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลของ ฉก.ทพ.นย.ทร.ให้การต้อนรับ

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ฉก.ทพ.นย.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง