ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต และฝ่ายอำนวยการ ตรวจความพร้อมในพื้นที่ เพื่อเตรียมให้การต้อนรับผบ.นย. และ ผบ.ทร.

Release Date : 11-11-2021 00:00:00
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต และฝ่ายอำนวยการ ตรวจความพร้อมในพื้นที่ เพื่อเตรียมให้การต้อนรับผบ.นย. และ ผบ.ทร.

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๔ น.อ.โยธิน  ธนะมูลผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภตและฝ่ายอำนวยการ ตรวจความพร้อมในพื้นที่ เพื่อเตรียมให้การต้อนรับผบ.นย. และ ผบ.ทร.ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัดณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต และฝ่ายอำนวยการ ตรวจความพร้อมในพื้นที่ เพื่อเตรียมให้การต้อนรับผบ.นย. และ ผบ.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง