ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ประดับยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

Release Date : 10-11-2021 00:00:00
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ประดับยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ ๑๑ พ.ย.๖๔ น.อ.โยธิน  ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมกับให้โอวาท เน้นย้ำกำลังพลทุกนายปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ อยู่บนพื้นฐานและหลักการที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ภารกิจการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ขอให้กำลังพลทุกนายใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และต้องไม่ประมาทโดยเด็ดขาด ณ บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

        

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ประดับยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง