ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เข้าร่วมประชุม นขต.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำเดือน พ.ย.๖๔ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (vtc)

Release Date : 12-11-2021 00:00:00
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เข้าร่วมประชุม นขต.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำเดือน พ.ย.๖๔ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (vtc)

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.๖๔ น.อ.โยธิน  ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เข้าร่วมประชุม นขต.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำเดือน พ.ย.๖๔ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (vtc)เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและสั่งการของ ผอ.รมน.ภาค ๔ ณ ห้องประชุม ๑ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ปัตตานี โดยมี พล.ท.เกรียงไกร  ศรีรักษ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานฯ

   

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เข้าร่วมประชุม นขต.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำเดือน พ.ย.๖๔ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (vtc)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง