ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ร่วมพิธีเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๔ ณ วัดศรีพัฒนาราม

Release Date : 13-11-2021 00:00:00
ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ร่วมพิธีเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๔ ณ วัดศรีพัฒนาราม

เมื่อ ๑๓ พ.ย.๖๔  ฉก.นย.ทร.โดย น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทนน.อ.โยธิน  ธนะมูลผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมพิธีเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๔ ณ วัดศรีพัฒนาราม (บ้านคล้า) ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จว.ยะลา เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์และต่อเติมถาวรวัตถุที่ชำรุดทรุดโทรมภายในวัดและเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปรวมยอดบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น๑,๗๐๔,๔๓๕ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่พันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)โดยมี พล.ท.เกรียงไกร  ศรีรักษ์มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔  เป็นประธานในพิธีฯ

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ร่วมพิธีเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๔ ณ วัดศรีพัฒนาราม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง