พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. พร้อมด้วย คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.

Release Date : 14-11-2021 00:00:00
พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. พร้อมด้วย คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.

เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๔ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. พร้อมด้วย คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ บก.กรม ร.๓ รอ.พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. และตรวจความพร้อม ความเรียบร้อยของอาคาร/สถานที่ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔ (กรม ร.๓ พล.นย.) ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.นย.พร้อมด้วย คุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. คุณธัญวรัตน์ ธนะมูล ประธานกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ ผบ.นขต.ฯ  ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลของหน่วย ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสเดียวกันนี้ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. ได้กระทำพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ และให้โอวาทแก่กำลังพล ณ บริเวณหน้า บก.กรม ร.๓ รอ.พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต.  

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. พร้อมด้วย คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง