ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ประชุม แผนการรักษาความปลอดภัยค่ายจุฬาภรณ์และตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ

Release Date : 23-10-2021 00:00:00
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ประชุม แผนการรักษาความปลอดภัยค่ายจุฬาภรณ์และตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ

   เมื่อ ๒๓ ต.ค.๖๔ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานการประชุม แผนการรักษาความปลอดภัยค่ายจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

   หลังจากนั้น ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำกองรักษาการณ์ และปราการต่าง ๆ ในพื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์ ฯ เพื่อรับทราบการปฏิบัติ ปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ พร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการระวังป้องกัน โดยเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และไม่ประมาทโดยเด็ดขาด รวมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ประชุม แผนการรักษาความปลอดภัยค่ายจุฬาภรณ์และตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง