ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ มวบ.ฉก.ภต.

Release Date : 23-10-2021 00:00:00
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ มวบ.ฉก.ภต.

เมื่อ ๒๒ ต.ค.๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙๑๐ - ๑๐๐๕ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ณ มวบ.ฉก.ภต. ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี น.ท.ประทีป ตุ้มนิลกาล ผบ.มวบ.ฉก.ภต. พร้อมด้วย กำลังพลของหน่วย ให้การต้อนรับ

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ มวบ.ฉก.ภต.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง