ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ร้อย.รปภ.สนามบิน

Release Date : 22-10-2021 00:00:00
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ร้อย.รปภ.สนามบิน

เมื่อ ๒๒ ต.ค.๖๔ ระหว่างเวลา ๑๐๐๖ - ๑๑๒๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ณ ร้อย.รปภ.สนามบิน ฉก.นย.ทร. ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ อยู่บนพื้นฐานและหลักการที่ถูกต้อง และต้องไม่ประมาทโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กำลังพลทุกนาย คือ ตัวแทนของ กองทัพเรือ โดยมี น.ท.สุวิทยา พานสุวรรณ ผบ.ร้อย.รปภ.สนามบิน ฉก.นย.ทร. พร้อมด้วย กำลังพลของหน่วย ให้การต้อนรับ

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ร้อย.รปภ.สนามบิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง