รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมประชุมหน่วยที่ปฏิงานด้านกิจการพลเรือน เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในปี งป.๖๕

Release Date : 21-10-2021 00:00:04
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมประชุมหน่วยที่ปฏิงานด้านกิจการพลเรือน  เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในปี งป.๖๕

เมื่อ ๒๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓๓๐น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นผู้แทนฯ  ร่วมประชุมหน่วยที่ปฏิงานด้านกิจการพลเรือน  เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเพื่อรับทราบกรอบแนวทางของหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่มีแผนงานโครงการสอดคล้องกับโครงการ  ณ ห้องประชุม ๑ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ปัตตานีโดยมี พล.ท.ธิรา  แดหวา  รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๑)เป็นประธาน

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมประชุมหน่วยที่ปฏิงานด้านกิจการพลเรือน  เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในปี งป.๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง