ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พบปะเยี่ยมเยียน และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ เจ้าหน้าที่ประจำ ด่านตรวจ/จุดตรวจคัดกรอง บ้านทรายขาว ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

Release Date : 21-10-2021 00:00:03
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พบปะเยี่ยมเยียน และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ เจ้าหน้าที่ประจำ ด่านตรวจ/จุดตรวจคัดกรอง บ้านทรายขาว ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

เมื่อ ๒๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๑๓๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พบปะเยี่ยมเยียน และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร ปกครอง สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจ/จุดตรวจคัดกรอง บ้านทรายขาว ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ในพื้นที่รับผิดชอบของ ฉก.นย.ทร. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พบปะเยี่ยมเยียน และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ เจ้าหน้าที่ประจำ ด่านตรวจ/จุดตรวจคัดกรอง บ้านทรายขาว ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง