ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ และร่วมคณะ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๔) เข้าเยี่ยมคาราวะ ผอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส

Release Date : 21-10-2021 00:00:02
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ และร่วมคณะ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๔) เข้าเยี่ยมคาราวะ ผอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส

เมื่อ ๒๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ และร่วมคณะ พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๔) เข้าเยี่ยมคาราวะ ผอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมกับตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปจาก ชุดควบคุม จนท.ประจำ ชคต. จว.นราธิวาส เพื่อขับเคลื่อนภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ อส.จชต.ประจำปี งป.๖๕ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส  จว.นราธิวาส โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ และร่วมคณะ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๔) เข้าเยี่ยมคาราวะ ผอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง