ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ฉก.นย.ทร.๓๓

Release Date : 21-10-2021 00:00:00
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ฉก.นย.ทร.๓๓

เมื่อ ๒๑ ต.ค.๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ของฐานปฏิบัติการระดับกองร้อย และฐานปฏิบัติการระดับหมวด ฉก.นย.ทร.๓๓ ในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ประกอบด้วย ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ ฉก.นย.ทร.๓๓ สำนักสงฆ์เขมาราม ฐานปฏิบัติการบ้านบือราเป๊ะ และฐานปฏิบัติการบ้านทรายขาว พร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการระวังป้องกันฐาน โดยเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ อยู่บนพื้นฐานและหลักการที่ถูกต้อง และต้องไม่ประมาทโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กำลังพลทุกนาย คือ ตัวแทนของ กองทัพเรือ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี น.ท.ไกรวัฒน์ สายเปียง ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๓ พร้อมด้วย กำลังพลของหน่วย ให้การต้อนรับ 

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ฉก.นย.ทร.๓๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง