ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ฉก.ทพ.นย.ทร. และฐานปฏิบัติการระดับกองร้อย ถึงฐานปฏิบัติการระดับหมวดในพื้นที่ อ.บาเจาะ และ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

Release Date : 20-10-2021 00:00:02
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ฉก.ทพ.นย.ทร. และฐานปฏิบัติการระดับกองร้อย ถึงฐานปฏิบัติการระดับหมวดในพื้นที่ อ.บาเจาะ และ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

เมื่อ ๒๐ ต.ค.๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ฉก.ทพ.นย.ทร. และฐานปฏิบัติการระดับกองร้อย ถึงฐานปฏิบัติการระดับหมวดในพื้นที่ อ.บาเจาะ และ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส พร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการระวังป้องกันฐานปฏิบัติการ โดยเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ อยู่บนพื้นฐานและหลักการที่ถูกต้อง มีความซื่ออสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ภารกิจการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ขอให้กำลังพลทุกนายใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และต้องไม่ประมาทโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กำลังพลทุกนาย คือ ตัวแทนของ กองทัพเรือ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี น.อ.กฤษณะ  ยวงสะอาด ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลของ ฉก.ทพ.นย.ทร.ให้การต้อนรับ
 
  
 
  
 
  
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ฉก.ทพ.นย.ทร. และฐานปฏิบัติการระดับกองร้อย ถึงฐานปฏิบัติการระดับหมวดในพื้นที่ อ.บาเจาะ และ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง