ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ประชุมติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด- ๑๙

Release Date : 19-10-2021 00:00:00
ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ประชุมติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด- ๑๙

เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบค.ส่วนหน้า) และร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด- ๑๙ ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ โดยมี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผอ.รมน.ภาค ๔/มทภ.๔, พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต., พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙, ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา, ผอ.สคร.๑๒ สงขลา และนายแพทย์สาธารณสุข ทั้ง ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ประชุมติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด- ๑๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง