ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ฉก.นย.ทร.๓๓ และฐานปฏิบัติการระดับกองร้อย ถึงฐานปฏิบัติการระดับหมวดในพื้นที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส

Release Date : 18-10-2021 00:00:00
ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ฉก.นย.ทร.๓๓ และฐานปฏิบัติการระดับกองร้อย ถึงฐานปฏิบัติการระดับหมวดในพื้นที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส

เมื่อ ๑๘ ต.ค.๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ - ๑๗๓๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ฉก.นย.ทร.๓๓ และฐานปฏิบัติการระดับกองร้อย ถึงฐานปฏิบัติการระดับหมวดในพื้นที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส พร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการระวังป้องกันฐานปฏิบัติการ โดยเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ อยู่บนพื้นฐานและหลักการที่ถูกต้อง มีความซื่ออสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ภารกิจการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ขอให้กำลังพลทุกนายใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และต้องไม่ประมาทโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กำลังพลทุกนาย คือ ตัวแทนของ กองทัพเรือ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี น.ท.ไกรวัฒน์ สายเปียง ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๓ พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลของ ฉก.นย.ทร.๓๓ให้การต้อนรับ

  

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ฉก.นย.ทร.๓๓ และฐานปฏิบัติการระดับกองร้อย ถึงฐานปฏิบัติการระดับหมวดในพื้นที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง