ศบภ.ฉก.นย.ภต. พร้อมกับตรวจความพร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน

Release Date : 17-10-2021 00:00:03
ศบภ.ฉก.นย.ภต. พร้อมกับตรวจความพร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน

เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต./ผอ.ศบภ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล ศบภ.ฉก.นย.ภต. พร้อมกับตรวจความพร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่ใกล้เคียง ตามนโยบาย พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. ประจำปี ๒๕๖๕ ที่ให้กำลังพลของกองทัพเรือทุกนาย “ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ยิ่งกว่าส่วนอื่น” สมดั่งคำที่ว่า “รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา” ณ ลานหน้า บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจจะเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่รับผิดชอบขึ้นได้

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ศบภ.ฉก.นย.ภต. พร้อมกับตรวจความพร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง