ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ จ.อ.ประกอบ สินหอยราก

Release Date : 15-10-2021 00:00:04
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ จ.อ.ประกอบ  สินหอยราก

เมื่อ ๑๕ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๗๓๐น.อ.โยธิน ธนะมูล  ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ จ.อ.ประกอบ  สินหอยราก อายุ ๕๙ ปีตำแหน่ง ประจำหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ช่วยปฏิบัติราชการ ร้อย.ปล.ที่ ๒ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. นักเรียนจ่านาวิกโยธินรุ่นที่ ๒๘ซึ่งเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดฉับพลัน พร้อมกันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ วัดประชาภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ จ.อ.ประกอบ  สินหอยราก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง