รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ในโอกาสเดินทางมาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Release Date : 15-10-2021 00:00:00
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมให้การต้อนรับ  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ในโอกาสเดินทางมาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อ ๑๕ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๕๐๐น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทนน.อ.โยธิน  ธนะมูล  ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมให้การต้อนรับ  นายอนุทิน  ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและรักษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชมการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน พบปะพูดคุย และมอบของเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรสาธารณาสุข และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในการบริการวัคซีน  ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีน โรงเรียนนราสิกขาลัย ต.บางนาคอ.เมือง จว.นราธิวาส และรับฟังการนำเสนอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล  ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมให้การต้อนรับ  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ในโอกาสเดินทางมาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง