แถลงแผนเสริมสร้างสันติสุข

Release Date : 15-10-2021 00:00:00
แถลงแผนเสริมสร้างสันติสุข

เมื่อ ๑๕ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล  ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เข้าร่วมประชุมการแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุข ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยยึดถือและนำไปปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จชต.ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี พล.ท.เกรียงไกร  ศรีรักษ์  มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม (๑) กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
แถลงแผนเสริมสร้างสันติสุข
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง