ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ณ ทก.ยุทธวิธี บ้านตะโละมีญอ

Release Date : 14-10-2021 00:00:00
ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ณ ทก.ยุทธวิธี บ้านตะโละมีญอ

เมื่อ ๑๔ ต.ค.๖๔ ระหว่างเวลา ๑๔๓๐ – ๑๘๑๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เข้าติดตามสถานการณ์ความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่จัดกำลัง ๔ เหล่า เข้าปิดล้อมพิสูจน์ทราบและบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เข้ามาหลบซ่อนในพื้นที่ ในการนี้ ได้ประชุมชี้แจงหน่วยกำลัง เพื่อวางแผนการปฏิบัติภารกิจตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้สำเร็จต่อไป ณ ทก.ยุทธวิธี บ้านตะโละมีญอ ม.๑ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ณ ทก.ยุทธวิธี บ้านตะโละมีญอ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง