กรม ร.๓ พล.นย. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” และร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

Release Date : 13-10-2021 00:00:05
กรม ร.๓ พล.นย. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” และร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เมื่อ ๑๓ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๐๓๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” และร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาทำความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส อันเป็นการสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว สร้างความกินดีอยู่ดี รวมทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี กำลังพล ข้าราชการ พลทหาร ลูกจ้างในสังกัด และกลุ่มแม่บ้านจิตอาสาค่ายจุฬาภรณ์ ร่วมในกิจกรรม

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรม ร.๓ พล.นย. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” และร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง