มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙

Release Date : 13-10-2021 00:00:03
มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙

เมื่อ ๑๓ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๐๕๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ณ มัสยิดอัคบารียะห์ และเข้าเยี่ยมเยียน พร้อมกับมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัว นายแซรี ยูโซ๊ะ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องประชาชนพื้นที่รอบค่ายจุฬาภรณ์ ตลอดจนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บ้านเลขที่ ๔๗/๔ ม.๖ บ้านทรายขาว ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

  

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง