พิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 13-10-2021 00:00:01
พิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อ๑๓ต.ค.๖๔เวลา๐๗๓๐กรมร.๓พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประจำปี๒๕๖๔โดยเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID 19 ซึ่งในส่วนของ กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ จำนวน ๑๐ รูป พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา ณ อาคารอเนกประสงค์ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยมี น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผบ.นขต.ฯ ฝ่ายอำนวยการ ฯ และตัวแทนชมรมแม่บ้านนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์ ร่วมในพิธี

  

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง