รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทนฯ สร้างความเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบ กรณี ฉก.นย.ทร. จัดกำลังร่วม ๔ เหล่า บังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง

Release Date : 11-10-2021 00:00:02
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทนฯ สร้างความเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบ กรณี ฉก.นย.ทร. จัดกำลังร่วม ๔ เหล่า บังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง

เมื่อ ๑๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๔๐๐ ที่บาลาเซาะห์ บ.ฮูแตยือลอ ม.๖ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส  น.อ. ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทนฯ พบปะหารือ สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน จำนวน ๕๑ ครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพตัดปาล์มและกรีดยางได้  จากกรณี ฉก.นย.ทร. จัดกำลังร่วม ๔ เหล่า เข้าปิดล้อมพิสูจน์ทราบและบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ที่ บ.ฮูแตยือลอ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ต.ค.๖๔ ที่ผ่านมา ซึ่ง ฉก.นย.ทร.จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามข้อเสนอ โดยการเครียร์พื้นที่ให้ปลอดภัย เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ  
การพบปะพี่น้องประชนชนที่ได้รับผลกระทบฯ ในวันนี้ ได้สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเพราะ เราคนไทยเข้าใจกัน 
  
  
 
   
  
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทนฯ สร้างความเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบ กรณี ฉก.นย.ทร. จัดกำลังร่วม ๔ เหล่า บังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง