ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ได้เข้าตรวจเยี่ยม ทก.ยว.บ้านตะโละมีญอ

Release Date : 10-10-2021 00:00:02
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ได้เข้าตรวจเยี่ยม ทก.ยว.บ้านตะโละมีญอ

เมื่อ ๑๐ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๖๐๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่จัดกำลัง ๔ เหล่า เข้าปิดล้อมพิสูจน์ทราบและบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เข้ามาหลบซ่อนในพื้นที่ ในการนี้ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ได้เข้าตรวจเยี่ยม และกำกับดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินการวางลวดหนามหีบเพลง เพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ยังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ ของ นพท.ฉก.นย.ทร. โดยมีกำลังพลจาก ร้อย.ลว.ฉก.นย.ทร.เป็นชุดคุ้มกัน ณ บ้านตะโละมีญอ ม.๑ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

  

    

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ได้เข้าตรวจเยี่ยม ทก.ยว.บ้านตะโละมีญอ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง