ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.พบปะกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์

Release Date : 09-10-2021 00:00:01
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.พบปะกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์

     เมื่อ เวลา ๑๐๐๐ (๙ ต.ค.๖๔ ) ที่อาคารอเนกประสงค์ กองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน พร้อมด้วยรองผู้บังคับการ เสนาธิการ และนายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน พบปะกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติ และปรึกษาหารือ สอบถามถึงความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะจากกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

         การพบปะกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ในวันนี้  ผู้การค่ายจุฬาภรณ์ ได้แสดงความยินดีที่ได้พบปะ หารือถึงการปฏิบัติงานที่กลุ่มแม่บ้านได้มีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ การต้อนรับคณะต่างๆที่เข้าเยี่ยมเยียนค่ายจุฬาภรณ์ และจะดูแลครอบครัวค่ายจุฬาภรณ์ให้มีสวัสดิการที่ดี ร่วมกันควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19  ภายในค่ายจุฬาภรณ์ร่วมกัน  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.พบปะกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง