รับฟังแถลงนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี งป.๖๕

Release Date : 07-10-2021 00:00:00
รับฟังแถลงนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี งป.๖๕

เมื่อ ๗ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย ผบ.นขต.ฯ และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมประชุมรับฟังแถลงนโยบาย พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รับฟังแถลงนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี งป.๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง