ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เยี่ยมคำนับและแสดงตนต่อ ผบ.ฉก.นราธิวาส/ผบ.พล.ร.๑๕

Release Date : 06-10-2021 00:00:00
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เยี่ยมคำนับและแสดงตนต่อ ผบ.ฉก.นราธิวาส/ผบ.พล.ร.๑๕

เมื่อ ๖ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๔๕๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เข้าเยี่ยมคำนับและแสดงตนต่อ พล.ต.เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.ฉก.นราธิวาส/ผบ.พล.ร.๑๕ เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ณ ห้องรับรอง บก.ฉก.นราธิวาส ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เยี่ยมคำนับและแสดงตนต่อ ผบ.ฉก.นราธิวาส/ผบ.พล.ร.๑๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง