รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./ รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันด้านความมั่นคง

Release Date : 05-10-2021 00:00:00
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./ รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันด้านความมั่นคง

เมื่อ ๕ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐  น.ท.พูนศักดิ์ บัวเนียม รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./ รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร./ รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ด้านความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบ โดย นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./ รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันด้านความมั่นคง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง