ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ผอ.รมน.ภาค ๔/มทภ.๔ และคณะฯ ติดตามสถานการณ์ปิดล้อมพิสูจน์ทราบและบังคับใช้กฎหมายฯ ณ ทก.ยุทธวิธี บ้านตะโละมีญอ ม.๑ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

Release Date : 02-10-2021 00:00:09
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ผอ.รมน.ภาค ๔/มทภ.๔ และคณะฯ ติดตามสถานการณ์ปิดล้อมพิสูจน์ทราบและบังคับใช้กฎหมายฯ ณ ทก.ยุทธวิธี บ้านตะโละมีญอ ม.๑ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย น.อ.กฤษณะ ยวงสอาด ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.ให้การต้อนรับ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผอ.รมน.ภาค ๔/มทภ.๔ และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาติดตามสถานการณ์ความคืบหน้า ปิดล้อมพิสูจน์ทราบและบังคับใช้กฎหมายฯ  ณ ทก.ยุทธวิธี บ้านตะโละมีญอ ม.๑ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

  

  

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ผอ.รมน.ภาค ๔/มทภ.๔ และคณะฯ ติดตามสถานการณ์ปิดล้อมพิสูจน์ทราบและบังคับใช้กฎหมายฯ ณ ทก.ยุทธวิธี บ้านตะโละมีญอ ม.๑ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง