ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๒)/รอง มทภ.๔ และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาติดตามสถานการณ์ปิดล้อมพิสูจน์ทราบและบังคับใช้กฎหมาย

Release Date : 02-10-2021 00:00:00
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๒)/รอง มทภ.๔ และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาติดตามสถานการณ์ปิดล้อมพิสูจน์ทราบและบังคับใช้กฎหมาย

เมื่อ ๒ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙๕๕ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย น.อ.กฤษณะ ยวงสอาด ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.ให้การต้อนรับ พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๒)/รอง มทภ.๔ และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาติดตามสถานการณ์ความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่สนธิกำลัง ๓ ฝ่าย เข้าปิดล้อมพิสูจน์ทราบและบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เข้ามาหลบซ่อนในพื้นที่ ณ ทก.ยุทธวิธี บ้านตะโละมีญอ ม.๑ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๒)/รอง มทภ.๔ และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาติดตามสถานการณ์ปิดล้อมพิสูจน์ทราบและบังคับใช้กฎหมาย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง