ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ฯ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยาย ฉก.นย.ทร.๓๓

Release Date : 01-10-2021 00:00:05
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ฯ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยาย ฉก.นย.ทร.๓๓

เมื่อ ๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๖๔๕ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ฯ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของ ฉก.นย.ทร.๓๓ โดยมี น.ท.ไกรวัฒน์ สายเปียง ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๓ พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลของ ฉก.นย.ทร.๓๓ ให้การต้อนรับ

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ฯ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยาย ฉก.นย.ทร.๓๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง