ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพลในสังกัด

Release Date : 01-10-2021 00:00:01
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพลในสังกัด

เมื่อ ๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๐๒๕ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพลในสังกัด กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และการบังคับบัญชาในตำแหน่ง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. (ท่านใหม่) โดยมี ฝ่ายอำนวยการ ผบ.หน่วยรอง และกำลังพลในสังกัดแถวรับฟังโอวาท ณ ลานหน้า บก.กรม ร.๓ รอ.พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพลในสังกัด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง