พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.

Release Date : 01-10-2021 00:00:00
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.

เมื่อ ๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. (ท่านเก่า) กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาให้กับ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. (ท่านใหม่) โดยมี ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลในสังกัดเข้าร่วมพิธี ณ บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง