พิธีถวายสักการะบูชา เนื่องโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายจุฬาภรณ์” ครบรอบปีที่ ๓๘

Release Date : 24-09-2021 00:00:02
พิธีถวายสักการะบูชา เนื่องโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายจุฬาภรณ์” ครบรอบปีที่ ๓๘

เมื่อ ๒๔ ก.ย.๖๔ เวลา ๐๗๐๐ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีถวายสักการะบูชา พระพุทธบารมีไพศาลบริบาลประชา, พระพุทธราชนาวีศรีจุฬาภรณ์, พิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์, พระภูมิเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายจุฬาภรณ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายจุฬาภรณ์” ครบรอบปีที่ ๓๘ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีถวายสักการะบูชา เนื่องโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายจุฬาภรณ์” ครบรอบปีที่ ๓๘
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง