ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายจุฬาภรณ์ ครบรอบปีที่ ๓๘

Release Date : 24-09-2021 00:00:00
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายจุฬาภรณ์ ครบรอบปีที่ ๓๘

เมื่อ ๒๔ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๐๓๐ น.อ.สรรธาร  บุตรแก้ว รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.(๒) เป็นผู้แทน ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดโคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายจุฬาภรณ์ ครบรอบปีที่ ๓๘

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายจุฬาภรณ์ ครบรอบปีที่ ๓๘
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง