ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้โอวาท พร้อมกับกล่าวขอบคุณกำลังพลพ้นหน้าที่ ประจำปี งป.๖๔

Release Date : 19-09-2021 00:00:00
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้โอวาท พร้อมกับกล่าวขอบคุณกำลังพลพ้นหน้าที่ ประจำปี งป.๖๔

เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้โอวาท พร้อมกับกล่าวขอบคุณกำลังพลพ้นหน้าที่ ประจำปี งป.๖๔ ทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทและเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ เพื่อคุ้มครอง และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. เป็นอย่างดีตลอดมา ณ ลานอเนกประสงค์หน้า บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้โอวาท พร้อมกับกล่าวขอบคุณกำลังพลพ้นหน้าที่ ประจำปี งป.๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง