ทหารเรือปันน้ำใจ มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

Release Date : 17-09-2021 00:00:03
ทหารเรือปันน้ำใจ มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. จัดกำลังพลนำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม มอบให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทาน (ซิโนฟาร์ม) เข็มที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านทรายขาว ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในการนี้ ได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 และการป้องกันตัเองควบคู่ไปด้วย ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทหารเรือปันน้ำใจ มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง