น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. มอบบ้านพักอาศัยผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ณ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

Release Date : 14-09-2021 00:00:00
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. มอบบ้านพักอาศัยผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ณ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

เมื่อ ๑๔ ก.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานพิธีมอบบ้านพักอาศัย พร้อมกับมอบถุงยังชีพให้กับ นางฐานิช ละเอียดจิตต์ และครอบครัว ตามโครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ ๙ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี น.ท.นพนัย สวนเดิมบาง ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๓ พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. มอบบ้านพักอาศัยผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ณ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง